Ireland's jobs and recruitment service for the arts, culture and creative industries.

Riarthóir Amharclainne / Theatre Administrator

Employer An Taibhdhearc
Job Type Arts Administration CREATIVE SUPPORT ROLES
Location Galway, the West and Northwest
Specific Location 19 An tSráid Láir, Gaillimh
Salary €33,800
Closing Date 20/08/2019

Description

Is í An Taibhdhearc, Amharclann Náisiúnta na Gaeilge, a bhfuil mar aidhm aici lárionad náisiúnta gairmiúil agus acmhainn a chur ar fáil chun léirithe a chur i láthair agus a chur chun cinn; agus tacú le hoiliúint, fad is a bhíonn lucht féachana nua agus an chéad ghlúin eile de dhrámadóirí agus de chleachtóirí amharclannaíochta na Gaeilge á bhforbairt. Fáilteofar roimh iarratais ar an bpost mar:
RIARTHÓIR AMHARCLAINNE.

Riachtanais don bPost:

  • Dea-scileanna cumarsáide, idir scríobh agus ó bhéal
  • Scileanna ríomhaireachta (i.e. Word, PowerPoint etc);
  • Dea-scileanna bainistíochta ama agus eagrúcháin;
  • A bheith ábalta oibriú as do stuaim féin agus mar dhuine d’fhoireann freisin;
  • Is í an Ghaeilge teanga oibre na Taibhdheirce agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge líofa ag iarrthóirí, idir scríobh agus ó bhéal.

Apply

Ní mór d’iarrthóirí litir chumhdhaigh agus CV a sheoladh chuig An Bainisteoir Ginearálta ag [email protected]

Spriocdháta le haghaidh iarratais : 12:00 nóin, 20 Lúnasa, 2019;
Agallaimh : 28 Lúnasa, 2019;
Tús na fostaíochta – an tseachtain dar tús an 23 Meán Fómhair;
Conradh : 2 bhliain;
Tuarastal : €33,800 in aghaidh na bliana;
40 uair a chloig in aghaidh na seachtaine;
22 lá saoire.

Is fostóir comhionnanais é An Taibhdhearc.

 

Eolas Breise / Additional information

Cliceáil ar an nasc seo le haghaidh sonraí iomlána an phoist:

For full job description, please click here:

http://antaibhdhearc.com/foluntas-riarthoir-amharclainne/

Only registered members can apply for jobs.